«Толерантне ставлення людини збереже планету від негод»

У 1995 році Організацією Об’єднаних Націй було прийнято «Декларацію принципів толерантності» – основоположний міжнародний документ, в якому сутність толерантності детермінується як «повага, прийняття та правильне розуміння всієї багатоманітності культури, форм самовияву й прояву».
Особлива увага звертається на те, що толерантність – це не поступка чи потурання, а насамперед «активне ставлення до дійсності, що формується на основі визнання універсальних прав і свобод людини». Це означає «визнання того, що люди із природи своєї відрізняються зовнішнім виглядом, становищем, мовою, поведінкою і мають право жити в мирі та зберігати свою індивідуальність».

Ми живемо в складний і неспокійний час, а причини занепаду нашої моралі ми пояснюємо, виправдовуємо економічною та екологічною кризами, недоліками ринкових стосунків тощо. Глобальні проблеми, що їх має розв’язувати людство, дедалі більше загострюються, а конфлікти стають усе не безпечнішими, і тому зростає усвідомлення необхідності співпраці людей і привабливість ідей толерантності.
IMG_6781  IMG_6790
??????????  ??????????Саме тому, у бібліотеці №40 відбувся тренінг-толерантності для учнів школи№67. Діти разом з Патрушевою Ганною Володимирівною, психологом Одеського міського центру соціальних служб для сім’і, дітей та молоді, розкривали поняття «толерантність», вчилися слухати один одного, дискутували щодо рис толерантної поведінки, та чуйного ставлення до інших людей.
 IMG_6777  IMG_6785
В ході тренінгу психолог наголошувала на тому, що треба сприймати людей такими, якими вони є, цінувати особистість в кожній людині, поважати її думки, переконня та зберігати «своє обличчя» за будь яких обставин.

This entry was posted in Новости. Bookmark the permalink.